Ms Kellie Beirne

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwasanaeth Cyhoeddus

Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Phrif Weithredwr Dros Dro, Cyd-bwyllgor Corfforaethol De Ddwyrain Cymru, Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Kellie Beirne yw Cyfarwyddwr Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, sy’n gyfrifol am gwblhau rhaglen fuddsoddi gwerth £1.2bn ar draws deg awdurdod lleol yn ne-ddwyrain Cymru. Mae Kellie Beirne yn aelod o Gyngor Ymchwil Lloegr ac mae ganddi brofiad eang o’r byd academaidd ac o’r sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol.