Professor Kelvyn Jones

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ddynol

Athro Emeritws, Ysgol y Gwyddorau Daearyddol, Prifysgol Bryste.