The Baron Kenneth O. Morgan

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Yn flaenorol: Uwch-ddarlithydd Hanes, Prifysgol Abertawe; Cymrawd a Phraelector, Hanes Modern a Gwleidyddiaeth, Coleg Queen’s, Rhydychen; Is-Ganghellor, Prifysgol Aberystwyth; Is-Ganghellor, yna Is-Ganghellor Hŷn, Prifysgol Cymru.