Professor Kenneth Walters

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Athro Emeritws Nodedig, Athrofa Mathemateg a Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth.