Yr Athro Laurence Williams

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Polisïau a Rheoleiddio Niwclear

Sêr Cymru; Athro Mewn Polisïau a Rheoleiddio Niwclear, Prifysgol Bangor.

Mae’r Athro Williams, Athro Polisi a Rheoleiddio Niwclear Sêr Cymru ym Mhrifysgol Bangor, yn cael ei ystyried yn un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r byd ym maes rheoliadau diogelwch niwclear. Mae wedi dal nifer o swyddi mewn brifysgolion ac wedi cael gyrfa hir yng ngwasanaeth y llywodraeth gan gynnwys bod yn Brif Arolygydd Ei Mawryddi dros Gosodiadau Niwclear, ac mae wedi cyfrannu’n sylweddol at ddatblygu polisïau a safonau’n gysylltiedig â diogelwch, diogelu a rheoleiddio niwclear yn y DU a thrwy’r byd.