Yr Athro Lesley Jones

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg, Niwroleg, Niwrowyddoniaeth

Athro Niwrogeneteg, Prifysgol Caerdydd