Yr Athro Syr Leszek Borysiewicz

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth

Is-Ganghellor, Prifysgol Caergrawnt; yn flaenorol: Athro Meddygaeth, Coleg Meddygaeth Prifysgol Caerdydd; Dirprwy Reithor, Coleg Imperial, Llundain; Prif Weithredwr y Cyngor Ymchwil Meddygol