Professor Marc Clement

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffiseg

Yn flaenorol Dirprwy Lywydd a Chadair Arloesi a Chyfarwyddwr Sefydliad Gwyddorau Bywyd Prifysgol Abertawe; yn flaenorol Is-Ganghellor a Phrif Weithredwr Prifysgol Cymru.