Professor Marco Marletta

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Athro Mathemateg a Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Mathemateg, Prifygol Caerdydd