Dr Mari Catrin Jones

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Adfywio Iaith, Ieithoedd dan Fygythiad, Ieithyddiaeth

Athro Ieithyddiaeth Ffrengig a Newid Iaith, Prifysgol Caergrawnt