Dr Mari Catrin Jones

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Adfywio Iaith, Ieithoedd dan Fygythiad, Ieithyddiaeth

Athro Ieithyddiaeth Ffrengig a Newid Iaith, Prifysgol Caergrawnt