Professor Mark Rees

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Genetics, Neurology, Neuroscience

Athro Niwrowyddoniaeth Foleciwlaidd, Prifysgol Abertawe