Professor Mark Rees

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg, Niwroleg, Niwrowyddoniaeth

Dirprwy Ddeon Gweithredol y Gyfadran Meddygaeth ac Iechyd ym Mhrifysgol Sydney, Awstralia.