Professor Martin Ball

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ieithyddiaeth, Patholeg Iaith a Lleferydd, Seineg

Professor of Clinical Linguistics and Phonetics, Linköping University, Sweden