Ms Mary Lloyd Jones

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Celf

Artist ac Artist Preswyl, Prifysgol Aberystwyth