Yr Athro Matthew Jarvis

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llên Saesneg Cymru

Athro yng Nghyfadran y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio a Chymrawd Anthony Dyson mewn Barddoniaeth, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant; Cymrawd Athrawol, Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol, Prifysgol Aberystwyth