Maxine Penlington

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethu, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam