Maxine Penlington

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Higher Education Leadership & Management

Cadeirydd y Bwrdd Llywodraethu, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam