Professor Medwin Hughes

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Higher Education Leadership & Management

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru.