Professor Medwin Hughes

Etholwyd: 2013

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Addysg, Arweinyddiaeth a Rheoli Addysg Uwch

Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru.