Professor Menna Clatworthy

Etholwyd: 2020

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Athro Imiwnoleg Drawsfudol; Neffrolegydd Ymgynghorol Er Anrhydedd; Cyfarwyddwr Astudiaethau Clinigol, Coleg Pembroke, Prifysgol Caergrawnt