Professor Mererid Hopwood

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus, Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Barddoniaeth, Llenyddiaeth Gymraeg

Bardd ac Athro Addysg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant