Professor Michael D. Scott

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg, Peirianneg – electronig

Ymgynghorydd IQE plc; Ymgynghorydd Diwydiannol, Yr Ysgol Peirianneg, Prifysgol Caerdydd