Professor Michael John Hambrey

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daeareg, Rhewlifeg

Athro Rhewlifeg a Chyfarwyddwr Emeritws Consortiwm Newid Hinsawdd Cymru