Professor Sir Michael Owen

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Meddygaeth Seicolegol

Pennaeth yr Adran Meddygaeth Seicolegol, Cyfarwyddwr Canolfan MRC Geneteg a Genomeg Niwroseiciatrig, a Chyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl, Prifysgol Caerdydd.