Mr Ned Thomas

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llenyddiaeth Gymraeg, Llenyddiaeth Saesneg, Ysgrifennu Saesneg yng Nghymru

Ymchwilydd a Rheolwr Prosiect y Catalog o Gyfieithiadau i’r Gymraeg, Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth.