Mr Ned Thomas

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Llên Saesneg Cymru, Llenyddiaeth Gymraeg, Llenyddiaeth Saesneg

Ymchwilydd a Rheolwr Prosiect y Catalog o Gyfieithiadau i’r Gymraeg, Sefydliad Mercator, Prifysgol Aberystwyth.