Yr Athro Nigel Richards

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Biocemeg

Athro Cemeg Fiolegol, Prifysgol Caerdydd