Yr Athro Noel Lloyd

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg

Yn flaenorol: Is-Ganghellor ac Athro Mathemateg, Prifysgol Aberystwyth.