Yr Athro Olivette Otele

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Athro Hanes Caethwasiaeth a Chofio Caethwasiaeth, Prifysgol Bryste