Dr Olwen Williams

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: HIV, Iechyd Rhywiol, Meddygaeth

Meddyg Ymgynghorol – Iechyd Rhyw ac HIV Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr