Dr Olwen Williams

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Cyffredinol – gwasanaeth cyhoeddus

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: HIV, Iechyd Rhyw, Meddygaeth, Medicine, Sexual Health

Meddyg Ymgynghorol – Iechyd Rhyw ac HIV Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr