Professor Paul Atkinson

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cymdeithaseg, Dulliau Ansoddol, Ethnograffeg

Athro Ymchwil Nodedig Cymdeithaseg, Ysgol y Gwyddorau Cymdeithasol, Prifysgol Caerdydd.