Professor Paul Harper

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Mathemateg, Operational Research

Dirprwy Bennaeth yr Ysgol Mathemateg, Prifysgol Caerdydd