Yr Athro Paul O’Leary

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Astudiaethau Diwylliannol, Hanes

Cyfarwyddwr yr Iaith a’r Diwylliant Cymraeg, Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg; Deiliad Cadair Syr John Williams mewn Hanes Cymru, Prifysgol Aberystwyth