Yr Athro Pedr ap Llwyd

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol:

Prif Weithredwr a Llyfrgellydd Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Llyfrgell Genedlaethol Cymru ac Athro Ymarfer, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant