Yr Athro Peredur Lynch

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwylliant Cymru, Llenyddiaeth Gymraeg

Athro’r Cymraeg, Prifysgol Bangor