Yr Athro Peredur Lynch

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Diwylliant Cymru, Llenyddiaeth Gymraeg

Athro’r Cymraeg, Prifysgol Bangor