Professor Peter Andrew

Etholwyd: 2015

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Afiechydon heintus

Pennaeth Adran Heintiad, Imiwnedd a Llid, Prifysgol Caerlŷr