Yr Athro Syr Peter Harper

Etholwyd: 2011

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Geneteg

Athro Emeritws Geneteg Ddynol, Prifysgol Caerdydd.