Yr Athro Philip Doughty Prewett

Etholwyd: 2019

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Athro Emeritws mewn Nanotechnoleg, Prifysgol Birmingham; Prif Weithredwr Oxford Scientific Consultants Ltd; Prif Weithredwr Oxford MicroMedical Ltd