Professor Philip Routledge

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ffarmacoleg, Meddygaeth, Medicine, Pharmacology, Tocsicoleg, Toxicology

Ymgynghorydd er Anrhydedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Cyfarwyddwr Clinigol Therapiwteg a Thocsicoleg Cyfarwyddiaeth Glinigol/Canolfan Therapiwteg a Thocsicoleg Cymru