Yr Athro Rachel Ashworth

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwasanaeth Cyhoeddus

Deon Ysgol Busnes Caerdydd ac Athro Rheoli Gwasanaethau Cyhoeddus, Prifysgol Caerdydd