Yr Athro Rachel McCrea

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Ystadegau

Athro Ystadegau, Prifysgol Caerhirfryn