Y Barnwr Ray Singh

Etholwyd: 2023

Maes/ Meysydd: Diwydiant, Masnach, y Celfyddydau a Phroffesiynau

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Rheolwr/Cydlynydd, Glamorgan House Family Development Centre.

Ray Singh oedd y barnwr cyntaf yng Nghymru o leiafrif ethnig, ac mae wedi gweithio fel Dirprwy Farnwr a Barnwr Rhanbarth Preswyl. Dros yr hanner can mlynedd diwethaf, mae’r Barnwr Singh wedi gweithio’n ddiflino gyda gwahanol sefydliadau cyhoeddus a phreifat i fynd i’r afael â hiliaeth. Ffocws y rhan fwyaf o’i waith fu sicrhau triniaeth deg a chydraddoldeb i fenywod, plant a lleiafrifoedd ethnig.