Yr Athro Rhys Jones

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Daearyddiaeth Ddynol

Athro Daearyddiaeth Ddynol, Prifysgol Aberystwyth