Yr Athro Richard A.L. Jones

Etholwyd: 2021

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddoniaeth Deunyddiau

Athro Ffiseg Deunyddiau a Pholisi Arloesi, Prifysgol Manceinion