Yr Athro Richard Bevins

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwyddorau Daear

Athro Er Anrhydedd Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Prifysgol Aberystwyth; gynt yn Geidwad Gwyddorau Naturiol, Amgueddfa Cymru; Cymrawd Ymchwil er Anrhydedd gynt, Amgueddfa Cymru;