Yr Athro Richard Bevins

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Earth Sciences, Gwyddorau Daear

Cheidwad Gwyddorau Naturiol, Amgueddfa Cymru