Professor Richard Carwardine

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Gwleidyddiaeth, Hanes

Cymrawd Nodedig, Sefydliad Rothermere Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; yn flaenorol: Athro Rhodes mewn Hanes Americanaidd, Prifysgol Rhydychen; Llywydd Coleg Corpus Christi, Prifysgol Rhydychen; Dirprwy Is-Ganghellor, Prifysgol Rhydychen