Yr Athro Richard Day

Etholwyd: 2022

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Peirianneg

Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, Prifysgol Glyndwr Wrecsam