Yr Athro Richard Gwynedd Parry

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfraith Ryngwladol, Hawliau Dynol, Y Gyfraith

Athro’r Gyfraith a Hanes y Gyfraith, Prifysgol Abertawe