Yr Athro Richard Gwynedd Parry

Etholwyd: 2018

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Cyfraith Ryngwladol, Hawliau Dynol, Y Gyfraith

Athro’r Gyfraith a Hanes y Gyfraith, Prifysgol Abertawe