Yr Athro Richard Rawlings

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Athro’r Gyfraith Gyhoeddus, Coleg Prifysgol Llundain