Yr Athro Richard Rawlings

Etholwyd: 2016

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Y Gyfraith

Athro’r Gyfraith Gyhoeddus, Coleg Prifysgol Llundain