Mr Richard Suggett

Etholwyd: 2014

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Uwch Ymchwilydd Adeiladau Hanesyddol, Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.