Yr Athro Robert Evans

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Yn flaenorol Athro Regius mewn Hanes a Chymrawd, Coleg Oriel, Prifysgol Rhydychen.