Yr Athro Robert Evans

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Dyniaethau, Celfyddydau a Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Hanes

Yn flaenorol Athro Regius mewn Hanes a Chymrawd, Coleg Oriel, Prifysgol Rhydychen.