Yr Athro Robert M. Jones

Etholwyd: 2010 Cymrodyr Cychwynnol

Maes/ Meysydd: Y Celfyddydau, Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Barddoniaeth, Cymraeg, Llenyddiaeth Gymraeg

Yn flaenorol Athro a Phennaeth Adran Iaith a Llenyddiaeth Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth.