Professor Robert Pickard

Etholwyd: 2017

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Bioleg Gwenyn, Maeth Dynol, Niwrobioleg

Athro Emeritws Niwrobioleg, Prifysgol Caerdydd; Ymddiriedolwr Amgueddfa Genedlaethol Cymru