Professor Robert Rafal

Etholwyd: 2012

Maes/ Meysydd: Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg a Meddygaeth

Pwnc/ Pynciau Arbenigol: Neurology, Psychology

Athro Niwrowyddoniaeth a Niwroseicoleg, Prifysgol Bangor.